blog/cdl-life_2

Vse, kar moraš vedeti o tečaju CPP

CPP je kratica, ki se uporablja za pravila cestnega prometa oziroma za cestno prometne predpise, kot jih pogosteje imenujemo. Poznavanje osnovnih pravil ravnanja v prometu oziroma cestno prometnih predpisov je nujno potrebno za vse udeležence v prometu, še posebej pomembno pa je za vse voznike ...

Vse, kar moraš vedeti o tečaju CPP

CPP je kratica, ki se uporablja za pravila cestnega prometa oziroma za cestno prometne predpise, kot jih pogosteje imenujemo. Poznavanje osnovnih pravil ravnanja v prometu oziroma cestno prometnih predpisov je nujno potrebno za vse udeležence v prometu, še posebej pomembno pa je za vse voznike motornih in drugih vrst vozil. Tudi za pešce in kolesarje je vsaj osnovno poznavanje CPP potrebno že zaradi varnosti, saj smo prav tako aktivni udeleženci v prometu. Osnove CPP moramo torej poznati vsi, za bodoče voznike motornih vozil pa je z Zakonom o voznikih predpisano tudi preverjanje teoretičnega znanja pred izpitno komisijo.

Kdo se lahko udeleži preverjanja teoretičnega znanja (izpit CPP) pred izpitno komisijo?

CPP izpit kot smo ga poznali včasih ne obstaja več. Danes znanje iz cestno prometnih predpisov dobite iz obveznega tečaja CPP in opravljenega teoretičnega preverjanja znanja pred začetkom vožnje v avtošoli. 

Za pristop k preverjanju znanja iz cestno prometnih predpisov obstajajo določeni pogoji. Prvi je starostni pogoj, ki je odvisen od posamezne kategorije in sicer:

 • za kategorijo A1 – ko dopolniš 15,5 let;
 • za kategorijo A2 – ko dopolniš 17,5 let;
 • za kategorijo A – ko dopolniš 23,5 let;
 • za kategorijo B – ko dopolniš 16 let.

Naslednji pogoji so še zdravniško spričevalo, opravljen izpit iz nudenja prve pomoči za vse kategorije, razen za AM in F, veljaven osebni dokument ter plačilo in obiskovanje tečaja CPP.

Prisotnost na tečaju CPP je obvezna. Opravljeno izobraževanje ima trajno veljavo.

Splošni in dodatni del - katerega moram opraviti?

Teoretični del usposabljanja, za pridobitev vozniškega izpita, predstavljata splošni in dodatni del tečaja.

SPLOŠNI DEL

Splošni del je namenjen kandidatom za voznike motornih vozil ne glede na kategorijo vozila, obsega 16 pedagoških ur in obsega naslednjo vsebino:

 • splošna pravila in predpise v cestnem prometu,
 • udeležence cestnega prometa,
 • prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah ter znake, ukaze in odredbe, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa,
 • vožnjo po cesti,
 • pravila cestnega prometa,
 • posebnosti v cestnem prometu,
 • uporabo vozil v odnosu do okolja.
 • Splošni del teoretičnega dela je obvezen pred opravljanjem dodatnega dela.

DODATNI DEL

Dodatni del je namenjen kandidatom za voznike motornih vozil določenih kategorij, obsega posebnosti, ki so značilne za posamezno kategorijo in vsebuje:

 • pri kategoriji AM, BE, C1E, CE, D1E, DE in G, najmanj 4 pedagoške ure,
 • pri kategoriji A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 IN D, najmanj 8 pedagoških ur,
 • pri kategorija F, najmanj 14 pedagoških ur.

Na splošnem delu teoretičnega usposabljanja je obvezna prisotnost najmanj 12 pedagoških ur, pri dodatnem pa vse pedagoške ure.

Ne odlašaj – opravi tečaj CPP čim prej!

Že nekaj časa velja, da se lahko od 16. leta starosti začneš usposabljati za vozniški izpit za osebni avto. Strokovnjaki varne vožnje ugotavljajo, da so mladi, ki lahko po zaključenem usposabljanju avtomobil dve leti vozite s spremljevalcem in po dveh letih opravite še praktični del izpita, posledično v prometu veliko bolj varni in izkušeni vozniki v primerjavi s tistimi, ki odvozijo le obveznih 20–30 šolskih ur in opravijo vozniški izpit, na cesti pa se samostojno znajdete pravzaprav z zelo malo praktičnih izkušenj.

PRIJAVI SE

 

Kolikokrat se lahko udeležim teoretičnega preverjanja znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP test)?

Na teoretični del preverjanja znanja se lahko prijaviš po uspešno opravljenem usposabljanju za nudenje prve pomoči, na katerem pridobiš kartico PP (prva pomoč), katere veljavnost je trajna ter z veljavnim zdravniškim spričevalom, ki velja 3 leta in evidenčnim kartonom vožnje, v katerem je vpisano opravljeno teoretično usposabljanje (tečaj CPP).

Na teoretični del preverjanja znanja pred izpitno komisijo se lahko prijaviš na kateri koli upravni enoti. Seveda imaš na voljo več poskusov. Če preverjanja ne opraviš uspešno, se lahko na izpit takoj ponovno prijaviš, v trem primeru čakaš vsaj 5 dni na ponovni termin.

Za pripravo na preverjanje teoretičnega dela so na voljo številni pripomočki, knjige in spletna gradiva, svoje znanje pa lahko preveriš tudi v dostopnih on-line testnih polah (CPP testih) in mobilnih aplikacijah. Za lažje učenje so na spletu na voljo tudi najtežja vprašanja s področja CPP, tako da se na preverjanje zlahka zelo dobro pripraviš.

Kako poteka preverjanje teoretičnega znanja za pridobitev vozniškega izpita?

Pred leti smo, kot zaključek tečaja CPP, pisali CPP teste. Zdaj je sistem nekoliko drugačen. Šole vožnje izvajamo tečaje CPP, kot to narekuje program usposabljanja za voznike motornih vozil. Tako se še pred začetkom praktične vožnje, udeležiš obveznega splošnega in dodatnega dela teoretičnega usposabljanja, ki poteka v obliki predavanj iz cestno prometnih predpisov. Opravljenemu teoretičnemu usposabljanju sledi preverjanje znanja pred izpitno komisijo na izpitnem centru.

Preverjanje znanja poteka preko računalnika, pred pristojno republiško izpitno komisijo za voznike motornih vozil. Za uspešno opravljeno teoretično znanje, moraš imeti vsaj 90% pravilnih odgovorov.

Testne pole (CPP testi) obsegajo 40 testnih nalog. Čas, ki je na voljo za reševanje – od vstopa v testno polo (CPP testa) do njene oddaje – je omejen na 40 minut, znotraj tega pa ni časovnih omejitev za odgovore na posamezna vprašanja.

VEČ O CPP testih

Ko oddaš testno polo, odgovorov ne moreš več spreminjati, lahko pa svoj test pregledaš in vidiš ali si pravilno odgovoril na posamezna vprašanja. Ko član izpitne komisije na svojem računalniku pridobi rezultate, jih ustno sporoči. Takrat imaš pravico do ponovnega vpogleda v svojo testno polo.

Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja in pridobitvi potrdila, lahko nadaljuješ s praktičnim delom usposabljanja za vozniški izpit – s samo vožnjo motornega vozila.

PRIJAVI SE

Blog

blog/close-up-car-interior_2
4 min
Ročni ali avtomatski menjalnik? Kakšen avto boš vozil/a?
To je vprašanje, na katerega bi si bilo smiselno odgovoriti preden se odločiš za opravljanje vozniškega izpita. S prihodom električnih in ...
blog/bb_avtosola_1
7 min
Šola vožnje – kako izbrati pravo?
Je napočil čas, da sedeš za volan in se vpišeš v šolo vožnje? Gre za pomembno odločitev, ki bo zaznamovala tvoj prvi korak do vozniškega izpita in ...
Izpit za motor
3 min
Motoristična sezona je pred vrati!
Za prvi pomladni dan v letu koledarsko gledano velja 20. marec, najbolj zagreti motoristi pa vedo, da je prvi dober motoristični dan bolj povezan s ...