Kontakt

Kategorija B

Opravi nakup online

Kupi

Vozniški izpit za avto - B kategorija

V B kategorijo spadajo osebna in tovorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3500 kg, ki nimajo več kot 9 sedežev. Potrebna starost za opravljanje vozniškega izpita te kategorije je 18 let. Vozniško dovoljenje kategorije B vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, G in F (pogoj je opravljen izpit iz varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki) ter štirikolesnikov.

Če se odločite za vožnjo s spremljevalcem, se pričnete usposabljati s 16 leti in se 2 leti usposabljate s spremljevalcem, nato pa opravite še praktični del vozniškega izpita B kategorije.

Potek

  • Vpis v šolo vožnje (za veljaven splošni in dodatni del teoretičnega dela usposabljanja za kategorijo AM se šteje tudi, če je oseba sama usposobila za teoretični del za kategorijo AM) ali tečaj CPP v šoli vožnje v obsegu 20 ur - vadite lahko na spletu,
  • izpit iz teorije na izpitnem centru,
  • usposabljanja iz vožnje v šoli vožnje v trajanju najmanj 5 učnih ur,
  • izpit iz vožnje na izpitnem centru.

Pogoji

Vožnja s spremljevalcem

Če se odločite za vožnjo s spremljevalcem, se pričnete usposabljati s 16 leti in se 2 leti usposabljate s spremljevalcem, nato pa opravite še praktični del vozniškega izpita. Na izpitnem centru se v evidenčni karton vpišejo podatki o spremljevalcu. Kandidat se vozi s spremljevalcem največ 2 leti od pričetka usposabljanja. V tem času je na vozilu oznaka - zelena tablica z belim simbolom črke L.

Izpit iz vožnje na izpitnem centru, ko so izpolnjeni pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja.

Potek

Pogoji

Kdo je lahko spremljevalec?

Spremljevalec je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v Republiki Sloveniji.

  • Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje.
  • Vpis opravi upravna enota na vlogo kandidata za voznika, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji.
  • Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora upravna enota spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.
  • Spremljevalec je odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila ta oseba, razen če nevarnega ravnanja oziroma prekrška ni mogel preprečiti

Vlog za vpis spremljevalca

V času vožnje s spremljevalcem

Med vožnjo mora imeti voznik s spremljevalcem, ki se usposablja za pridobitev vozniškega izpita B kategorije, pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B.

Vozilo mora biti ustrezno označeno s predpisano tablico »L«, ki mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila.

Kandidat se s spremljevalcem lahko usposablja do izpitne vožnje, vendar to obdobje ne sme biti daljše od 2 let

Opravi nakup online

Kupi

Termini

Informacije o prijavi