Kontakt
blog/vozniski-izpitx640

Teorija CPP – kako se dobro pripraviti na teoretični del izpita?

  Poznavanje cestno prometnih predpisov je začetek usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja. Prvi korak pri usvajanju teoretičnega znanja je zagotovo udeležba na predavanjih iz cestno prometnih predpisov, ki jih izvaja šola vožnje. Na teoretičnem delu usposabljanja se kandidati dodobra ...

Teorija CPP – kako se dobro pripraviti na teoretični del izpita?

 

Poznavanje cestno prometnih predpisov je začetek usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja. Prvi korak pri usvajanju teoretičnega znanja je zagotovo udeležba na predavanjih iz cestno prometnih predpisov, ki jih izvaja šola vožnje. Na teoretičnem delu usposabljanja se kandidati dodobra seznanijo z delovanjem in vozila, prometnimi pravili, prometno opremo in signalizacijo, pod strokovnim vodstvom pa predelajo predvsem najzahtevnejše situacije v prometu. Na teoretičnem usposabljanju imajo vsi udeleženci možnost postavljati individualna vprašanja in si s pomočjo izkušenih predavateljev razjasniti vse tisto, česar v literaturi niso našli ali razumeli. Teoretičnemu usposabljanju v šoli vožnje sledi pisni preizkus pred komisijo za vozniške izpite. Uspešno opravljen izpit iz teorije CPP, ob zdravniškem spričevalu o zmožnosti vožnje vozila in opravljenem izpitu iz prve pomoči, omogoča prve učne ure za volanom pri praktičnemu usposabljanju v šoli vožnje.

Vsebina teoretičnega dela vozniškega izpita

Teoretični del usposabljanja obsega splošno in dodatno znanje o vožnji motornega vozila posamezne kategorije. Zato kandidat za voznika obiskuje tečaj v dveh delih, najprej splošni del in nato še posebni del za kategorijo, za katero opravlja vozniški izpit. Splošni del se opravlja le enkrat, posebni del pa za vsako kategorijo posebej. Po zaključku teoretičnega dela usposabljanja ima kandidat za voznika potrebno znanje za vožnjo motornega vozila.

Vsebina teoretičnega dela vozniškega izpita obsega splošna pravila in predpise, ki veljajo v cestnem prometu. To pa se nanaša na: načela in pogoje, ki veljajo v cestnem prometu, tehnične zahteve za uporabo vozil in registracijo vozil, odgovornosti lastnika vozila, pojem voznika začetnika, prepovedi, omejitve in zdravstvene zahteve za voznike motornih vozil, varnostne ukrepe v cestnem prometu, globe in kazni za prekrške v cestnem prometu ter izraze, ki se uporabljajo v cestno prometni zakonodaji.

Nadalje teoretični del usposabljanja obsega tudi poznavanje dejavnikov tveganja v povezavi z izpostavljenimi skupinami udeležencev v prometu, kot so: otroci, starejši, vozniki začetniki, kolesarji. poseben poudarek je namenjen motoristom in njihovi udeležbi v prometu, saj najmanj polovico prometnih nesreč, v katerih so udeleženi motoristi, povzročijo vozniki drugih vozil v prometu. Vsebina se dotakne tudi psihofizičnih dejavnikov udeležencev v cestnem prometu, kot so: vpliv alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi ter razpoloženja in utrujenosti v cestnem prometu, zdravstveno stanje voznika motornih vozil ter morebitne posledice. Del predavanj zadeva tudi prometne nesreče in dolžnost ravnanja vseh udeležencev v cestnem prometu v kriznih situacijah.     

Vsebina teoretičnega dela vključuje tudi celovito poznavanje prometne signalizacije: prometni znaki, označbe, opozorila, drugi znaki za označevanje, ter znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti, redarska in šolska prometna služba.

Znotraj teoretičnega dela se udeleženci seznanijo tudi z vplivom hitrosti na promet, s potjo ustavljanja in zaviranja, vplivom različnih podlag in vremenskih situacij na vožnjo, s pomenom varnostne razdalje in upoštevanjem vrste in stanja vozišča.

Kandidat za voznika se seznani z dejavniki, ki so pomembni pri vožnji po temi (ponoči), vožnje mimo ovir (prehitevanje), s pravili razvrščanja v prometu, s pravilno uporabo krožnih križišč ter s posebnostmi, ki se dogajajo v cestnem prometu: kako se obnašati, kadar se približujejo vozila s spremstvom, reševalci , gasilci ali policisti na nujni vožnji, kadar so na cesti izredni prevozi, kadar poteka delo na cesti in podobno.

Za bodočega voznika so zelo pomembna tudi osnovna pravila medsebojne komunikacije med vozniki: položaj telesa, glave in rok med vožnjo, uporaba utripalk, svetlobnih signalov, žarometov za vzvratno vožnjo, zavornih luči, zvočnih opozorilnih signalov in pravil, kako ustrezno opozoriti voznike in zavarovati vozišče v primeru okvare vozila.

Dobro poznavanje vseh naštetih področij iz cestno prometnih predpisov je pogoj za uspešno opravljen teoretični preizkus pred komisijo za vozniške izpite, zato je udeležbe na teoretičnem usposabljanju obvezna. Kandidat za voznika mora biti na splošnem delu prisoten najmanj tri četrtine vseh ur tečaja cestno prometnih predpisov (CPP), na posebnem delu pa ne sme manjkati.

Spletna aplikacija za pripravo na teoretični del vozniškega izpita

Za preverjanje osvojenega znanja cestno prometnih predpisov je kandidatom na spletnem portalu Javne Agencije Republike Slovenije za varnost prometa na voljo elektronska različica CPP testov. Gre za tako imenovane elektronske izpitne pole, popolnoma enake, kot so na teoretičnem delu izpita. Naloge so razdeljene po posameznih kategorijah in skupno pokrivajo celotno področje programa usposabljanja za voznike motornih vozil. Aplikacija ob vsaki prijavi ustvari novo različico testa z novimi vprašanji, v bazi je več tisoč vprašanj, med katerimi računalnik samodejno prosto izbira in sestavi vsakokrat nov test. Reševanje testov na spletu je časovno omejeno, s čimer se uporabnik navadi tudi na časovno omejitev za reševanje nalog. Prav tako je prikazano število točk, s katerimi je ovrednoteno posamezno izpitno vprašanje in seštevek ter skupno število doseženih točk.

 

Za uspešno opravljene CPP teste in za znanje, ki ga kandidat za voznika potrebuje pri aktivni udeležbi v prometu pa je najpomembnejše aktivno sodelovanje na tečaju cestno prometnih predpisov v šoli vožnje.

Blog

blog/bb_avtosola_1
7 min
Šola vožnje – kako izbrati pravo?
Je napočil čas, da sedeš za volan in se vpišeš v šolo vožnje? Gre za pomembno odločitev, ki bo zaznamovala tvoj prvi korak do vozniškega izpita in ...
Izpit za motor
3 min
Motoristična sezona je pred vrati!
Za prvi pomladni dan v letu koledarsko gledano velja 20. marec, najbolj zagreti motoristi pa vedo, da je prvi dober motoristični dan bolj povezan s ...
Šola vožnje kranj
8 min
Izpitna vožnja: kako poteka in kako se pripraviti nanjo?
Še nimaš vozniškega izpita za avto in te zanima, kako poteka izpitna vožnja? Marsikoga se že ob misli nanjo poloti strah, saj so razmere na cesti ...